Dịch vụ VPS

Hưởng lợi từ độ trễ thấp nhất có thể, bảo vệ giao dịch của bạn khỏi tình trạng ngừng hoạt động Internet và EA vận hành 24/7 với đảm bảo 100% thời gian hoạt động.

VPS
Free

VPS

TIÊU CHUẨN

RAM

1GB

CPU

1 Core

Lưu trữ đĩa cứng

40GB

Hệ điều hành

Windows/OS

Eurotrader MT4 & MT5 được cài đặt sẵn với tất cả các tính năng sẵn có

Dịch vụ VPS miễn phí

đối với tiền nạp ròng trên 2.500 EUR/USD/GBP trong 30 ngày qua

VPS

NÂNG CAO

RAM

2GB

CPU

2 Cores

Lưu trữ đĩa cứng

50GB

Hệ điều hành

Windows/OS

Eurotrader MT4 & MT5 được cài đặt sẵn với tất cả các tính năng sẵn có

Dịch vụ VPS miễn phí

đối với tiền nạp ròng trên 5.000 EUR/USD/GBP trong 30 ngày qua

VPS

ULTIMATE

RAM

4GB

CPU

4 Cores

Lưu trữ đĩa cứng

100GB

Hệ điều hành

Windows/OS

Eurotrader MT4 & MT5 được cài đặt sẵn với tất cả các tính năng sẵn có

Dịch vụ VPS miễn phí

đối với tiền nạp ròng trên 25.000 EUR/USD/GBP trong 30 ngày qua

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm hoạt động giao dịch chi phí thấp chưa?

Mở tài khoản demo không rủi ro để thực hành giao dịch với đòn bẩy và ký quỹ. Sau đó giao dịch thị trường trực tiếp một cách linh hoạt.