Sách điện tử - Giao dịch miễn phí
Giáo dục

Nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn với thư viện sách điện tử giáo dục miễn phí của chúng tôi.

Nhận hướng dẫn chuyên sâu về chiến lược, phân tích, tâm lý giao dịch, v.v. từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Introduction to Financial Markets

Giới thiệu về thị trường tài chính

Khái niệm cơ bản về thị trường, giao dịch và thuật ngữ dành cho người mới.

Những kiến thức thiết yếu về Phân Tích Kỹ Thuật

Các khái niệm, biểu đồ và kỹ thuật phân tích kỹ thuật cốt lõi

Technical Analysis Essentials
Advanced Technical Analysis

Phân tích kỹ thuật nâng cao

Các chiến lược và chỉ báo kỹ thuật phức tạp dành cho nhà giao dịch có kinh nghiệm.

tiền điện tửNguyên tắc cơ bản

Chuỗi khối, lịch sử tiền điện tử, các loại và nền tảng.

Cryptocurrency Fundamentals
Crypto Trading and Investing

Giao dịch và Đầu tư tiền điện tử

Chiến lược giao dịch và đầu tư dài hạn vào tiền điện tử.